Trang nhất » Sản phẩm » Thiết bị tin học & phần mền

Thiết bị tin học & phần mền

Phần mền ứng dụng

Phần mền ứng dụng
Đăng ngày 14-05-2013 11:11:55 AM
Giá : Liên hệ
Phần mềm (tiếng Việt còn được gọi là nhu liệu; tiếng Anh: software) là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó trong lĩnh vực công nghiệp hay trong quản lý..v v.