Hệ thống xử lý nước thải 500m3 ngày đêm công nghệ xử lý AAO

Thứ tư - 16/01/2019 08:51
  • -Sự sống trên trái đất có được là nhờ có nước và không khí. Điêu gì sẽ sẩy ra nếu  môi trường sống ấy (nước và không khí ) đều bị hủy hoại.
  • " Môi trường sống của bạn" với tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay việc bảo vệ nó không chỉ  là tổ chức mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân và "Hãy làm môi trường ý nghĩa" . Công ty vimhp., jsc luôn đồng hành cùng bạn các sản phẩm dịch vụ tốt nhất.
Hệ thống xử lý nước thải 500m3
Hệ thống xử lý nước thải 500m3

THÔNG SỐ THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

1. Thông số thiết kế đầu vào

Theo Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 03/7/2014 của cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế ban hành kèm theo “Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế” thông số chất lượng nước thải y tế điển hình đầu vào TXLNT được mô tả trong bảng sau:
Bảng 1.1: Giá trị thông số nước thải đầu vào
TT TÊN CHỈ TIÊU ĐV TÍNH NƯỚC THẢI
ĐẦU VÀO TXLNT
1  Lưu lượng thiết kế
trung bình
m3/ngày 1000
2  Lưu lượng giờ
trung bình
m³/giờ 41.60
3  Hệ số điều hòa   1,8
4  Giờ lớn nhất m3/giờ 75
5  Nhiệt độ oC 15
6  pH   Không hạn chế
7  BOD5 mg/l 120-200
8  COD mg/l 150-250
9  SS mg/l 75-250
10  Tổng Nito mg/l 50-90

 

                  2. Thông số thiết kế đầu ra :
 Chất lượng nước đầu ra tuân theo QCVN 28/2010/BTNMT: QUY CHUẨN KỸTHUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
Giá trị tối  đa (Cmax) cho phép của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong nước thải y tế khi thải ra nguồn tiếp nhận được tính như sau:
Cmax = C x K
Trong đó:
C  là giá trịcủa các thông sốvà các chất gây ô nhiễm, làm cơsở  để tính toán Cmax, quy định tại Bảng 1.2
K là hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế (K = 1 với bệnh viện có quy mô >300 giường)
Đối với các thông số: pH, Tổng coliforms, Salmonella, Shigellavà Vibrio
Cholera trong nước thải y tế, sử dụng hệ số K = 1.

Bảng 1.2  Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt QCVN 28:2010/BTNMT

TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH - 6.5-8.5 6.5-8.5
2 BOD5 (20 0C) mg/l 30 50
3 COD mg/l 50 100
4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0
6 Amoni  (tính theo N) mg/l 5 10
7 Nitrat (NO3-)(tính theo N) mg/l 30 50
8 Phosphat (tính theo P) mg/l 6 10
9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20
10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0.1 0.1
11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1.0 1.0
12 Tổng coliforms MPN/100ml 3000 5000
13 Salmonella Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH
14 Shigella Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH
15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH
Trong đó:
- Cột A quy  định giá trị C của các thông sốvà các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
- Cột B quy  định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Do nước sau xử lý được xả ra hệ thống cống thoát nước mưa của khu vực nên chất lượng nước đầu ra cần đáp ứng yêu cầu cột B của bảng 1.2. Tuy nhiên, nước sau TXLNT còn dùng để bổ cập cho hồ vào mùa khô nên để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường cho bệnh viện thì nước thải đầu ra đề xuất đáp ứng cột A theo bảng 1.2 ở trên.

 Bng 1.3  Thông số thiết kế đầu ra của trạm xử lý nước thải

TT Thông số Đơn vị Yêu cầu đầu ra TXLNT
1 pH - 6.5-8.5
2 BOD5 (20 0C) mg/l 30
3 COD mg/l 50
4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0
6 Amoni  (tính theo N) mg/l 5
7 Nitrat (NO3-)(tính theo N) mg/l 30
8 Phosphat (tính theo P) mg/l 6
9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10
10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0.1
11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1.0
12 Tổng coliforms MPN/100ml 3000
13 Salmonella Vi khuẩn/ 100ml KPH
14 Shigella Vi khuẩn/ 100ml KPH
15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/ 100ml KPH
-Như vậy, công nghệ vi sinh để xử lý nước thải nhằm đạt các TCVN, bắt buộc phải có quá trình Anarobic(yếm khí), Anoxic (thiếu khí) và Oxic (hiếu khí) – gọi tắt là AAO.
Thực tế, quy chuẩn xây dựng tại VN đã có công đoạn Anarobic (yếm khí) thực hiện trong các bể phốt, các bể tự hoại và trong quá trình thu gom nước thải về trạm.
Quá trình yếm khí kéo theo việc giảm đáng kể Hydrocacbon (BOD, COD giảm khoảng 50 – 55% so với nước thải đầu nguồn phát thải, Phốtpho tổng giảm 60-70%, Sunphua (H2S) giảm không đáng kể là khoảng 30%, Nitơ tổng gần như ít giảm và chuyển hóa thành Amoni (NH4).
Lượng Nitơ (Nitơ Amoni) cao sẽ làm mất cân đối thành phần dinh dưỡng ( BOD/N/P ) và gây ngộ độc hoặc kìm hãm đối với vi sinh. Do vậy quá trình Ôxy hóa NH4 → NO3 và khử Nitơ NO3 → N2 là nguyên nhân tất yếu để chọn công nghệ AAO nói trên.
Sau quá trình Ôxy hóa (bằng sục không khí) tại ngăn Oxic (hiếu khí) với đệm vi sinh di động, bùn hoạt tính (tức là lượng vi sinh phát triển và hoạt động tham gia quá trình xử lý) được bám giữ trên các giá thể bám dính di động trong ngăn Oxic. Các giá thể này cho phép tăng mật độ vi sinh lên đến 8000-9000g/m3. Với mật độ này các quá trình Ôxy hóa để khử BOD, COD và NH4 diễn ra nhanh hơn nhiều. (Ở phương pháp bùn hoạt tính Aeroten thông thường nồng độ vi sinh chỉ đạt 1000 – 1500g/m3. Ở các thiết bị với đệm vi sinh bám cố định, chỉ đạt 2500 – 3000g/m3). Như vậy module AO của Nhật Bản sẽ có không gian Ôxy hóa gọn và khả năng xử lý nước thải với dải thông số BOD, NH4 khá rộng (BOD ≤ 400-500g/m3; NH4 ≤ 50-40g/m3). Các thiết bị khác (Aeroten, V69, CN 2000, thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt) không đạt được như vậy.
Bùn họat tính lơ lửng (nghĩa là không bám dính trên đệm vi sinh) sẽ được chuyển sang ngăn lọc. Ở đây một phần lớn bùn được giữ lại để đưa về ngăn chứa và xử lý bùn thừa; Một phần nhỏ bùn được theo bơm hồi lưu đi về bể thiếu khí – tức là bể điều hòa không sục khí để thực hiện quá trình khử Nitơ. Các thông số liên quan đến các công đoạn và các vấn đề nói trên đây sẽ được trình bày kỹ ở phần tính toán công nghệ và thiết bị.
Như vậy từ bể điều hòa, nếu chúng ta lựa chọn phương án xử lý bằng vi sinh vật (xử lý sinh học) thì các quá trình sẽ diễn ra như như đã miêu tả trên đây. Đây là phương pháp xử lý AAO – Tổ hợp liên hoàn các quá trình yếm khí – thiếu khí – hiếu khí, cho phép giảm thiểu, để đạt các TCVN, QCVN các chất thải ô nhiễm trong nước thải một cách kinh tế nhất.
Quý khách hàng liên quan có thể liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn, cũng như giải pháp công nghệ phù hợp với hệ thống của mình, để được đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp nhất với hệ thống của mình.
Chất lượng tốt nhất - Tiến độ nhanh nhất - Dịch vụ tốt nhất.
Hãy liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ  trên website hoặc để lại lời nhắn qua e-mail :contact.vimhp@gmail.com/ contact@vimhpgroup.vn.Chúng tôi sẽ liên hệ lại Quý đối tác thời gian sớm nhất có thể !

Tác giả: VIMHP., JSC

Nguồn tin: vimhpgroup.vn

 Tags: Dịch vụ tốt nhất, hệ thống xử lý nước thải tại miền bắc, hệ thống xử lý nước thải tại hà nội, Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, Hệ thống xử lý nước thải công nghệp, Hệ thống xử lý nước thải y tế, Đơn vị thi công nước thải trực tiếp, Nhà thầu thi công trực tiếp, Đơn vị thi công, VIMHP, Xử lý nước thải làng nghề, Xử lý nước thải y tế, Xử nước thải sinh hoạt, Xử lý nước thải trường học, Xử nước thải nông thôn, Xử lý nước thải chăn nuôi, Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt, Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt, Phương pháp xử lý nước thải, Công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, Phương pháp xử lý nước thải phổ biến nhất, Phương pháp xử lý nước thải nông thôn, Quy trình vận hành xử lý nước thải, Quy trình bảo trì hệ thống xử lý nước thải, Thiết kế thi công trạm xử lý nước thải, Các dự án đang triển khai, Công trình xử lý nước thải tiêu biểu nhất, Hệ thống xử lý nước thải tiêu biểu nhất, Các công trình xử lý nước thải tiêu biểu, Dự án xử lý nước thải tiêu biểu, Công nghệ xử lý nước thải khuyên chọn, Dự án nước thải đang triển khái, Công trình nước thải đang hoạt động, Các câu hỏi về xử lý nước thải, Công nghệ xử lý nước thải hay dùng, Tìm công nghệ xử lý nước thải ở đâu, Các đơn vị thi công xử lý nước thải tốt nhất, Các công ty chuyên xử lý nước thải trên toàn quốc, Các công ty xử lý nước thải uy tín nhất việt nam, Chọn công ty chuyên xử lý nước thải, Các công ty xử lý nước thải lên chọn, Lên lụa chọn công nghệ xử lý nước thải, Lên chọn công ty minh hà phát xử lý nước thải, Công ty xử lý nước thải tiêu biểu nhất, Công ty chuyên thiết kế thi công xử lý nước thải, Một số công ty chuyên xử lý nước thải, Top 10 công ty xử lý nước thải tốt nhất, Các công ty xử lý nước thải tốt nhất, Các công ty xử lý nước thải chuyên nghiệp, Các công ty xử lý nước thải nâu năm nhất, Chất lượng xử lý nước thải tốt nhất, Tìm công ty xử lý nước thải uy tím nhất, Module xử lý nước thải hợp khối, So sánh hệ thống xử lý nước thải, Xây bể ngầm xử lý nước thải, Bể bê tông xử lý nước thải, Trạm xử lý nước thải công suất lớn, Trạm xử lý nước thải lưu động, Bể bê tông xây ngầm xử lý nước thải, Bồn bể xử lý nước thải, Các module xử lý nước thải, Lắp đặt module xử lý nước thải

Tổng số điểm của bài viết là: 55 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay5,325
  • Tháng hiện tại96,253
  • Tổng lượt truy cập17,113,810
Hỗ trợ trực tuyến

Phòng kinh doanh

Mrs Linh

Mrs Tuyết

Mr X.Chung

Mr Long


Phòng Kỹ thuật

Mr Luyện

Mr D. Chung

Mr Trường


Cách kiếm tiền online mỗi ngày
Kiếm tiền online mỗi ngày
UNISTESD
KFH
AIC
App cho mobile
Forval
JS VINA
TCMT
ABB
LS
Ngôn ngữ
Chọn ngôn ngữ:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi