Trang nhất » Giới thiệu

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ TRẬT TỰ TRỊ AN

I- Vệ sinh môi trường:
Bao gồm công tác chống ô nhiễm, chống bụi bẩn, chống ồn. Cụ thể tại hiện trường Nhà thầu chúng tôi sẽ thực hiện những công tác sau:
*  Vệ sinh chung công trường sau mỗi ngày làm việc và tuân theo quy định của công trình. Tất cả các phế thải được thu dọn sau mỗi ca làm việc và đưa ra khỏi công trình ngay sau ngày làm việc.
*  Bố trí lắp đặt các rào che chắn khu vực thi công không để ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công trình.

II-Trật tự trị an:
*  Khi Nhà thầu tham gia thi công sẽ tiến hành đăng ký tạm trú với công an phường sở tại và kết hợp quản lý số nhân lực của đơn vị thi công trên công trường.
*  Nhà thầu sẽ cam kết với chính quyền địa phương đảm bảo trật tự trị an khu vực công trường trong suốt thời gian thi công.