Trang nhất » Sản phẩm » Thiết bị điện công nghiệp


Xem ảnh lớn

Fuji

Đăng ngày 12-05-2013 12:30:23 AM - 3622 Lượt xem Giá : Liên hệ
Hãng sản xuất : Fuji
Khuyến mại :
Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị điện Fuji : Thiết bị đóng cắt MCB, MCCB, ELCB, phụ kiện MCCB/ELCB, ACB, Contactor, thermal overload relay, Motor CB, Vacuum circuit breaker, Disconnect switch. Hãy liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi để lựa chọn thiết bị cần thiết của bạn cần sử dụng

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
   THÔNG SỐ MODEL CỦA THIẾT BỊ FUJI ( Một số model cụ thể)
 MCB - Miniature Circuit Breaker
MCB Model n Rated breaking capacity (380VAC )
1 Poles type
BC61E0C-006 1P ,  37.11Ak01A6
BC61E0C-010 1P ,  92.11Ak01A01
BC61E0C-016 1P ,  92.11Ak01A61
BC61E0C-020 1P ,  49.01Ak01A02
BC61E0C-025 1P ,  77.01Ak01A52
BC61E0C-032 1P ,  91.21Ak01A23
BC61E0C-040 1P ,  49.31Ak01A04
BC61E0C-050 1P ,  65.41Ak01A05
BC61E0C-063 1P ,  76.41Ak01A36
2 Poles type
BC62E0C-006 2P ,  56.32Ak01A6
BC62E0C-010 2P ,  48.02Ak01A01
BC62E0C-016 2P ,  83.12Ak01A61
BC62E0C-020 2P ,  83.12Ak01A02
BC62E0C-025 2P ,  17.12Ak01A52
BC62E0C-032 2P ,  83.12Ak01A23
BC62E0C-040 2P ,  39.42Ak01A04
BC62E0C-050 2P ,  12.62Ak01A05
BC62E0C-063 2P ,  12.62Ak01A36
3 Poles type
BC63E0C-006 3P ,  65.53Ak01A6
BC63E0C-010 3P ,  51.23Ak01A01
BC63E0C-016 3P ,  51.23Ak01A61
BC63E0C-020 3P ,  42.23Ak01A02
BC63E0C-025 3P ,  76.23Ak01A52
BC63E0C-032 3P ,  52.13Ak01A23
BC63E0C-040 3P ,  63.13Ak01A04
BC63E0C-050 3P ,  68.83Ak01A05
BC63E0C-063 3P ,  58.24Ak01A36
1 Poles type
BC63E1CG-1P001 1P ,  46.4Ak6A1
BC63E1CG-1P002 1P ,  46.4Ak6A2
BC63E1CG-1P003 1P ,  46.4Ak6A3
BC63E1CG-1P004 1P ,  46.4Ak6A4
BC63E1CG-1P005 1P ,  46.4Ak6A5
BC63E1CG-1P006 1P ,  46.4Ak6A6
BC63E1CG-1P010 1P ,  46.4Ak6A01
BC63E1CG-1P016 1P ,  46.4Ak6A61
BC63E1CG-1P020 1P ,  46.4Ak6A02
BC63E1CG-1P025 1P ,  46.4Ak6A52
BC63E1CG-1P032 1P ,  46.4Ak6A23
BC63E1CG-1P040 1P ,  46.4Ak6A04
BC63E1CG-1P050 1P ,  46.4Ak6A05
BC63E1CG-1P063 1P ,  46.4Ak6A36
2 Poles type
BC63E1CG-2P001 2P ,  71.01Ak6A1
BC63E1CG-2P002 2P ,  71.01Ak6A2
BC63E1CG-2P003 2P ,  71.01Ak6A3
BC63E1CG-2P004 2P ,  71.01Ak6A4
BC63E1CG-2P005 2P ,  71.01Ak6A5
BC63E1CG-2P006 2P ,  71.01Ak6A6
BC63E1CG-2P010 2P ,  71.01Ak6A01
BC63E1CG-2P016 2P ,  71.01Ak6A61
BC63E1CG-2P020 2P ,  71.01Ak6A02
BC63E1CG-2P025 2P ,  71.01Ak6A52
BC63E1CG-2P032 2P ,  71.01Ak6A23
BC63E1CG-2P040 2P ,  71.01Ak6A04
BC63E1CG-2P050 2P ,  71.01Ak6A05
BC63E1CG-2P063 2P ,  71.01Ak6A36
3 Poles type
BC63E1CG-3P001 3P ,  72.51Ak6A1
BC63E1CG-3P002 3P ,  72.51Ak6A2
BC63E1CG-3P003 3P ,  72.51Ak6A3
BC63E1CG-3P004 3P ,  72.51Ak6A4
BC63E1CG-3P005 3P ,  72.51Ak6A5
BC63E1CG-3P006 3P ,  72.51Ak6A6
BC63E1CG-3P010 3P ,  72.51Ak6A01
BC63E1CG-3P016 3P ,  72.51Ak6A61
BC63E1CG-3P020 3P ,  72.51Ak6A02
BC63E1CG-3P025 3P ,  72.51Ak6A52
BC63E1CG-3P032 3P ,  72.51Ak6A23
BC63E1CG-3P040 3P ,  72.51Ak6A04
BC63E1CG-3P050 3P ,  72.51Ak6A05
BC63E1CG-3P063 3P ,  72.51Ak6A36

1
1
1
1

Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại


Điều khiển PLC

Liên hệ


Rơ le nhiệt LS

Liên hệ


Idec control unit

Liên hệ


Shneider

Liên hệ


Omron

Liên hệ


Mitsubishi

Liên hệ